Top

Privacyverklaring

Privacyverklaring Jongsma Taxiservices V.O.F.

 

In deze privacyverklaring legt Jongsma Taxiservices v.o.f., kantoorhoudend te (1566 MD) Assendelft aan het adres Vierschaar 13 met kamer van koophandelnummer: 56154011
(hierna “Jongsma Taxiservices”), uit welke persoonsgegevens Jongsma Taxiservices verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Jongsma Taxiservices respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://jongsmataxiservices.nl, , haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Jongsma Taxiservices gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Jongsma Taxiservices te maken hebben. Jongsma Taxiservices houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Jongsma Taxiservices of wanneer u anderszins contact heeft met Jongsma Taxiservices (bijvoorbeeld via e-mail of via het reserverings-formulier op de website van Jongsma Taxiservices), legt Jongsma Taxiservices de door u opgegeven gegevens vast. Jongsma Taxiservices bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Jongsma Taxiservices gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. In uitzonderingsgevallen kan dit wel gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Jongsma Taxiservices of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Jongsma Taxiservices naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

U kunt te allen tijde de website van Jongsma Taxiservices anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Jongsma Taxiservices te delen.

Beveiliging

Jongsma Taxiservices draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– de website van Jongsma Taxiservices is beveiligd is met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,

– alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies
Jongsma Taxiservices maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.
De cookies die Jongsma Taxiservices plaatst worden gebruikt om de website van Jongsma Taxiservices beter te laten functioneren. Deze functionele cookies worden niet gebruikt om u te identificeren/profileren.

Daarnaast maakt Jongsma Taxiservices gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Jongsma Taxiservices inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jongsma Taxiservices heeft hier geen invloed op. Jongsma Taxiservices heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Jongsma Taxiservices geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Jongsma Taxiservices opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] jongsmataxiservices.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Jongsma Taxiservices behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

Versie februari 2018